Schoonmaakwerk voor zorginstellingen

Privacy verklaring

All Day Cleaning B.V., gevestigd aan Leerlooierij 3A 4651 SM Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Leerlooierij 3A
4651 SM Steenbergen
T  +31(0)167 541201 
www.alldaycleaning.nl
info@alldaycleaning.nl


KvK te Breda: 20154681
BTW nr.: NL820799890B01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

All Day Cleaning B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·      Voor- en achternaam

·      Adresgegevens

·      IP adres

·      Telefoonnummer

.      Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte op te vragen op deze website, in correspondentie

       en telefonisch

·      E-mailadres

.      Locatiegegevens

.      Gegevens over jouw activiteiten op onze website

.      Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een      

       advertentienetwerk

.      Internetbrowser en apparaat type

 

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

All Day Cleaning B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·      Het opmaken van een persoonlijke offerte op maat;

·      Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

·      Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All Day Cleaning B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

All Day Cleaning B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. All Day Cleaning B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

All Day Cleaning B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gebruik functionele cookies

·      Om te onthouden of iemand de cookiemelding heeft weggeklikt/verborgen.

·      Op het contact-formulier als onderdeel van anti-spam maatregelen.

Gebruik analytische cookies

·      Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun gedrag. We maken hierbij gebruik van Google Analytics.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All Day Cleaning B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alldaycleaning.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

All Day Cleaning B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All Day Cleaning B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten o.a.:

·      logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;

·      fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

·      organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

·      beveiliging van netwerkverbindingen;

·      geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden;

·      backups ter voorkoming van gegevensverlies;

·      updatebeleid voor gebruikte software.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alldaycleaning.nl of +31(0)167 541201.

 

Wijzigingen privacyverklaring

All Day Cleaning B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op https://www.alldaycleaning.nl/privacyverklaring kunt u de meest actuele versie daarvan vinden.